Janna Beek

Het raakt me steeds weer! Hoe mooi mensen zijn als ze van binnenuit leven. Als ze hun eigenheid, expressiviteit, hun mogelijkheid kennen om hun authentieke originele zelf te durven zijn. Het raakt me als mensen hun echte ik verstoppen. Ik zie hun verlangen om echt te leven.

Op zoek naar identiteit

Het gaat me aan het hart als mensen zichzelf kwijt raken. Ik heb dit ervaren in mijn eigen leven. Ik paste mezelf aan, leverde steeds meer in van mezelf omdat ik dacht dat dit van me werd verwacht. Ik was bang dat ik er anders niet bij zou horen. Waar zo de identiteit van mensen wordt onderdrukt, wil ik dit uit de wereld helpen. Ik wil mensen inspireren en laten geloven in hun eigenheid. Daarom heb ik iets nieuws ontwikkeld. Gevoelstaal. Gevoelstaal is de sleutel om weer eigenheid en bodem te vinden. Door gevoelstaal heb ik leren luisteren naar mijn hart. Ken jezelf, je lichaam en je gevoelssensaties. Neem deze serieus. Je gaat het contact aan, maakt zelfbewust verbinding, vanuit je hart, invoelend en oprecht. Je maakt authentieke keuzen die energie geven. Zo kun je een inspiratiebron zijn voor velen. Daarmee een verschil maken!

Become team

Na het proces van schrijven en opborrelen van ideeën ontmoette ik steeds vaker anderen die mijn enthousiasme deelden, en samen ontstonden nog meer ideeën. Zo ontstond een team van creatieve inspirerende mensen, die anderen willen stimuleren om vanuit authenticiteit in verbinding te leven. Mijn nieuwste boek over Gevoelstaal vormt de basis. De trainers voegen hun eigenheid, hun jarenlange inzichten en unieke ervaringen hieraan toe. Ik ervaar het als een voorrecht om vanuit dit inspirerende kleurrijke team te werken.

Janna Beek

Janna Beek is trainer, schrijfster, (internationaal) spreker en psychosociaal therapeut.

De cursussen die Janna geeft
Hoe krachtig ben je? (voor vrouwen)


Haar eigen website
Jannabeek.nl