Robert Beek

Ik geloof dat ieder mens in zich de sleutel draagt om zijn of haar eigenheid te ontdekken en vermogen tot groei. Je kunt het vertrouwen hervinden in eigen veerkracht en onafhankelijkheid, waardoor het leven weer kan gaan stromen.

Zoektocht

Al jong leerde ik dat overtuigingen belangrijker waren dan gevoelens. De stem van mijn innerlijk werd overschreeuwd door rationele keuzes, aanpassing aan de ander en (zelf)oordeel. Het leven stroomde niet meer, maar raakte gestold. In mijn eigen zoektocht leerde ik de kou rondom mijn hart te vervangen door mildheid en warmte. Hierdoor kreeg ik weer grond onder de voeten.

Door mijn uitnodigende houding van ruimte bieden, scherpe waarneming en mildheid, wil ik je helpen om op eerlijke en volwassen wijze een flexibele houding te ontwikkelen, met gevoel voor nuance. Hierdoor kun je weer op je eigen kracht leren vertrouwen, het leven op een evenwichtigere manier benaderen vanuit een innerlijk weten, en krachtiger en onafhankelijker in het leven staan. Je kunt een ontvankelijke en professionele houding ontwikkelen: het helpt je verbinding te leggen tussen je deskundigheid en je betrokkenheid in relaties en met je eigen innerlijke wereld. Het zal je leiderschap meer kleur geven en als bron van inspiratie bijdragen aan de groei van anderen.

Become cursussen

Become sluit aan bij mijn eigen zoektocht: me opnieuw verbinden met mijn eigen innerlijke wereld. De gevoelstaal geeft uiting aan de dialoog van binnen, zodat onze eigenheid zich welkom voelt en ruimte krijgt om zichtbaar te worden. Als trainer samenwerken met anderen geeft mijn ideeën meerwaarde, daarom kan ik met dit team van creatieve inspirerende mensen onze gemeenschappelijke idealen en ideeën verwezenlijken.

Robert Beek

Robert is trainer, docent en psychosociaal hulpverlener. Verder werkzaam als adviseur en procesbegeleider voor kerkelijke besturen en organisaties.

De cursussen die Robert geeft

Spiritualiteit als weg naar echtheid

Zijn eigen website
REBIND