Stevig met gevoelstaal – de live-training

Training

Lastige gevoelens en moeilijke situaties: veel mannen worstelen daar mee. Je kan als man verdwaald raken in je gevoelens en daarmee vervallen in agressie, angst, verwarring of depressief gedrag. En wie kent ook niet de verlammende schuldgevoelens al dan niet terecht. Bezorgdheid kan je doen piekeren, onzekerheid kan je onbehaaglijk laten voelen.

De live-training ‘Stevig Met Gevoelstaal’, in de vorm van zogenaamd blended learning (vier live-lessen en op de Online Leeromgeving van B-come 3 keer 4 korte video’s voor thuisstudie), leer je om verantwoord om te gaan met wat er emotioneel in je omgaat. En binnen relaties helpt Gevoelstaal om weloverwogen je zegje te doen. 

Gevoelens hebben hun eigen standpunt en boodschap. Ze willen je niet overweldigen maar willen evenmin dat jij ze wegstopt. Als je als man stevig in je schoenen wilt komen te staan, dien je dicht bij jezelf te blijven en wat je daarbij voelt en denkt. Wie opmerkzaam is voor wat er in het lijf daarbij voelbaar is en leert daarbij stil te staan, merkt meestal daar een vaag maar veelzeggend gevoel op: we noemen dat veelzeggende gevoel ook wel de ‘gevoelsnotie‘. Dat is een emotioneel besef over jezelf, over je relaties en over situaties. Die gevoelsnotie wil zorgvuldig afgelezen worden en op deze manier omgezet worden in gevoelstaal.  Op die manier kan je jouw partner en vrienden en situaties aanvoelen en beïnvloeden.

In deze online training is hechting ook een thema. Gevoelstaal helpt je om met rust en zekerheid jezelf te hechten aan je dierbaren. Je communicatie met anderen laat zich dan kenmerken door emotionele, relationele en spirituele intelligentie.

Het boek ‘Gevoelstaal’ van Janna Beek is ons referentiepunt in deze training.

Thema’s

  • Aandachtig leven met compassie naar jezelf en anderen. Je leert hoe je met gerichte aandacht benieuwd kan zijn naar wat er in je omgaat. Wat is de basisvoorwaarde voor aandacht? Wat is vriendelijkheid?  Wat is radicale acceptatie? Hoe kan gerichte aandacht je helpen weloverwogen reageren in situaties? Aandachtig leven laat je meer thuis voelen bij jezelf.
  • Goed je lijf aanvoelen. Je leert je lijf met aandacht te scannen. En je durft daarbij de gevoelstaal-vraag te stellen: “Voel ik iets in mijn lijf en bij mezelf over een situatie of gedachte. Heb ik zo’n ‘hoe moet ik dat nou zeggen-gevoel’ hierover?” Zo’n gevoel noemen we in Gevoelstaal een ‘gevoelsnotie’. Dat is een emotioneel besef dat jou veel duidelijk te maken heeft! Door naar deze gevoelsnotie te luisteren worden nieuwe perspectieven gevonden voor moeilijke gevoelens en moeilijke situaties.
  • Leven zonder oordeel naar anderen maar ook naar jezelf toe. Oordelen raken mensen diep en worden meestal ervaren als afwijzing. Zelfkritiek ondermijnt zo vaak je eigen kracht en zelfrespect. Maar hoe krijg je het oordeel, het verwijt en vernedering uit kritiek? Gevoelstaal helpt om kritiek anders te formuleren waarbij je de ander de vrijheid geeft met positieve stimulans en bevestiging. Kwetsbare kanten bij jezelf lijden vaak onder negatieve zelfkritiek. Waar komt negatieve zelfkritiek vandaan? Als het vanuit positieve bezorgdheid geformuleerd zou worden zou je het vriendelijker verwoorden! Ook die kant in je die lijdt onder negatieve (zelf)kritiek krijgt aandacht. Die kant heeft veel te maken met hoe jij je qua hechting verhoudt tot je dierbaren en anderen.
  • Initiatief. Wat ga je met het geleerde doen? Wat is verandering? Je bent niet krachteloos. Je wilt je veranderde wijze van omgaan met jezelf ook zichtbaar maken in nieuw gedrag. Je durft je op positieve wijze te laten gelden. In de training geven we je door middel van oefeningen handvaten hoe je nieuwe initiatieven kan nemen die van binnenuit zijn ontstaan. Je leert de juiste paarden voor je kar te spannen en door vastberaden te oefenen leer je ze ook goed te mennen. Met andere woorden: oefening baart kunst. Gevoelstaal word je steeds meer eigen!

Tijdens de live-bijeenkomsten van de Blended Learning training is er ruimte voor stilte en bezinning. We geven elkaar in de groep iedere keer bemoediging, bevestiging en steun. Humor is ook een wezenlijk deel van de training. Je mag op een gebalanceerde manier jezelf laten zien! Niets hoeft. Je mag tot jezelf komen en verder komen. Tijdens de live-bijeenkomsten maar ook thuis wordt er stevig geoefend in het omgaan met wat er gevoelsmatig in je omgaat.

In de online-leeromgeving van B-come staan video’s die de theorie behandelen en toegang geven tot audio-oefeningen. Tussen de bijeenkomsten door zijn er drie online bijeenkomsten van veertig minuten om vragen te beantwoorden. De eerstvolgende Training ‘Stevig Met Gevoel’ start in Hardenberg op 14 april 2020. In Kampen start een training op 20 april 20

Blended Learning Training ‘Stevig met Gevoelstaal’

4 live lessen en 3 online lessen met ieder 4 video’s en oefeningen

 

Doelgroep

mannen vanaf 23 jaar

 

Locaties

Hardenberg en Kampen

 

Aantal deelnemers

12-16

 

Datums

Hardenberg:

13 april, 12 mei, 2 en 30 juni 2020

Kampen:

20 april, 18 mei, 8 en 29 juni 2020

Prijs

€320

 

 

 					
Basistraining Gevoelstaal voor mannen

Stevig met gevoelstaal – de live-training

320,00