Stevig met gevoelstaal – de online training

Training

Hoe ga je om met lastige gevoelens en moeilijke situaties? Veel mannen worstelen daar mee en dreigen verdwaald te raken in hun emoties of vervallen in agressie, angst, verwarring of depressief gedrag. Schuldgevoelens kunnen je verlammen, bezorgdheid kan je doen piekeren, onzekerheid kan je onbehaaglijk laten voelen. De Online training (door middel van lessen op de Online Leeromgeving van B-come) ‘Stevig Met Gevoelstaal’ stimuleert je om verantwoord om te gaan met wat er in je omgaat zodat je beter en wijzer omgaat met emoties en binnen relaties weloverwogen je zegje kan doen.

In deze training leer je hoe je emoties kan opmerken en benaderen door radicale acceptatie. Via je emotionele besef kunnen deze duidelijk maken wat hun boodschap is. Dat geeft een ware transformatie. Als je als man stevig in je schoenen wilt komen te staan dien je dicht bij jezelf te blijven. Je wilt je niet door impulsieve emoties en bevooroordeelde gedachten laten leiden. Je kan situaties aanvoelen, je kan je partner en vrienden aanvoelen. Deze online training helpt je om met rust en zekerheid jezelf te hechten aan je dierbaren. Je staat je mannetje in de maatschappij. In de training is aandacht voor het leren van conversaties met anderen die zich kenmerken door emotionele, relationele en spirituele intelligentie.

Het boek ‘Gevoelstaal‘ van Janna Beek is ons referentiepunt in deze training.

Thema’s

  • Aandachtig leven met compassie naar jezelf en anderen. ‘Gevoelstaal’ stimuleert het benieuwd zijn naar wat er in je omgaat. En leidt het tot verdere groei van mildheid, zelfacceptatie en je meer thuis voelen bij jezelf. Naar anderen stimuleert ‘Gevoelstaal’ veiligheid, gehecht zijn en doeltreffendheid.
  • Luisteren naar je lijf met de vraag: “Voel ik iets in mijn lijf en bij mezelf over deze situatie of deze gedachte. Heb ik zo’n ‘hoe moet ik dat nou zeggen-gevoel’ hierover?” Zo’n gevoel noemen we een emotioneel besef! Dat gevoel heeft zoveel te vertellen! Door naar dit gevoel of besef te luisteren worden nieuwe perspectieven gevonden voor moeilijke gevoelens en moeilijke situaties.
  • Leven zonder oordeel naar anderen maar ook naar jezelf toe. Zelfkritiek ondermijnt zo vaak je kracht en zelfrespect, terwijl het als het anders geformuleerd wordt je eerlijk stimuleert. Kwetsbare kanten bij jezelf lijden vaak onder zelfkritiek. Als deze kwetsbare kanten bij jezelf en anderen erkent worden, dan biedt dit veel meer mogelijkheden om verder te Kwetsbare kanten blijken dan tot verbazing iets krachtigs in zich te hebben en bieden nieuwe perspectieven en mogelijkheden
  • Initiatief: Wat ga je met Gevoelstaal doen? Je bent niet krachteloos. Je wilt je veranderde wijze van omgaan met jezelf ook zichtbaar maken in nieuw gedrag. Je durft je op positieve wijze te laten gelden. In de training geven we je door middel van oefeningen handvaten hoe je nieuwe initiatieven kan nemen die van binnenuit zijn ontsproten. Je leert de juiste paarden voor je kar te spannen en door vastberaden te oefenen leer je ze ook goed te mennen. Met andere woorden: Dan kom je waar je wezen moet. Gevoelstaal wordt je steeds meer eigen! –

Opbouw onlinetraining

De onlinetraining bestaat uit vier lessen waarin de eerste 3 hoofdstukken uit het boek van Janna Beek ‘Gevoelstaal’ op praktische wijze uiteengezet wordt. Daarvoor zijn er in iedere les 4 video’s en kun je online in ieder les een oefening downloaden met betrekking tot het thema.

Helaas is er maar minimale begeleiding mogelijk. Je krijgt eenmaal een Skype-ontmoeting met een van de trainers. Natuurlijk krijg je via de mail antwoord op je vragen.


Onlinetraining
vier lessen met ieder 4 video’s en een oefening
Doelgroep
mannen vanaf 23 jaar
Locaties
Thuis achter je eigen computer
Coaching 
Bij deze training hoort één gratis coaching gesprek.
Eventuele extra coaching gesprekken zijn voor eigen rekening.
Datum
De online training komt in de tweede week van maart beschikbaar
Prijs van de online training
€160
Basistraining voor mannen

Stevig met gevoelstaal – de online training

160,00