B-comeCommunity Oefenen met Gevoelstaal

Training

Ben je enthousiast bent over het boek Gevoelstaal van Janna Beek? Of volg je een van de trainingen van B-come? Speciaal voor jou is nu ook een oefenplek waar je wekelijks vanuit huis via Zoom kunt mee doen met de B-comeCommunity om samen te oefenen. 

Hoe ziet zo’n bijeenkomst eruit?

Elke bijeenkomst begint plenair met oefening ‘Lijfherkenning‘ om hoofd, hart en buik op elkaar af te stemmen en om stil te komen staan bij het antwoord op. Er komt geen kant en klaar antwoord, er komt wel een meer dan lijfelijke reactie vanbinnen uit de vraag: ‘Hoe gaat het met me, hoe gaat het écht met me?’ Na deze oefening is er de gelegenheid om kort iets te delen over de ervaringen tijdens deze oefening.

Vervolgens wordt er in de breakout-rooms van Zoom in tweetallen geoefend met het standpunt van de felt sense. Dit gevoelstaalbesef komt naar boven als het veilige aandacht krijgt en acceptatie. Wie er benieuwd naar is zal in dit meer dan lijfelijke gevoel emoties ontwaren en er beelden en woorden bij vinden. Het gevoelstaalbesef blijkt een verrassend eigen standpunt te hebben dat je gevoelsmatig en gedragsmatig verder brengt.

De eerste deelnemer begint hiermee. De tweede deelnemer luistert en neemt wat de eerste zegt mee naar zijn of haar hart. Zij of hij probeert vooral het proces vanuit stille aandacht te begeleiden en geeft zonder commentaar alleen terug wat hij of zij hoort. Na 25 minuten wordt er gewisseld van rol. Na 55 minuten brengt de groepsleider ieder weer terug naar de plenaire groep.

Daar is er gelegenheid om te delen over de vaardigheden met betrekking tot je ervaringen (liever zo min mogelijk over de inhoud van de ervaringen).

Na afloop van de bijeenkomst krijgt iedereen een e-mail met een korte evaluatievraag.

Tenslotte: Je kunt ook afspraken maken met andere deelnemers om via zoom bijeenkomsten te oefenen. Indien gewenst sturen we jullie de benodigde gegevens toe. Zo bouwen we aan een community. B-come doe je niet alleen. 

Als je je hebt opgegeven krijg je per e-mail verdere (technische) instructies voor de meeting en over de privacy toegestuurd.

Feltsensing: Toepassen van Gevoelstaalvaardigheden

B-comeCommunity Oefenen met Gevoelstaal

10,00